Käringsunds camping

septemberdag
novemberdag
oktoberdag
Stranden nedanför campingen
Fyren vid inloppet till Käringsund
Fjärden
Småbåtshamnen i Käringsund
Käringsund
Solig dag på stranden
Fiskeläget i Käringsund
Jakt - och fiskemuséet
Campingens småbåtsbrygga
lekparken
Det gamla fiskeläget i Käringsund
Sköna dagar i solen
Stranden